Cảm nhận đức tin, Chia sẻ Lời Chúa, Thơ - Nhạc

ĐỪNG SỢ !… VỚI ĐIỀU KIỆN…

Chúa bảo con “đừng sợ” kẻ bại hoại độc ác hung tàn…!

Con chịu ! Vì con vẫn tin bàn tay uy quyền của Chúa.

Chúa bảo con “đừng sợ” dung nhan có ngày tàn úa !

Dễ mà ! Vì bây giờ mỹ phẩm ngoại rao bán tràn lan !

Chúa bảo con “đừng sợ” mộng đẹp duyên hồng vỡ tan,

Cũng được ! Vì “xưa rồi diễm ơi” những chuyện tình chung thủy !

Chúa bảo “đừng sợ” thế lực bóng đêm, lạc loài ma quỷ!

Không lo ! Chúa phán một lời chúng cao chạy xa bay !

Chúa bảo con “đừng sợ” bị đàn áp, bóc lột, đọa đày…

Không sao ! Rồi sẽ đến một ngày Chúa thương giải thoát!

Chúa bảo con “đừng sợ” động đất, bão giông, thiên tai, địch họa…

Chẳng sao ! Vì Chúa đã từng quát cho biển lặng, sóng im !

Chúa bảo con “đừng sợ” ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền…

Lo gì ! Con chỉ cần vững niềm tin chạm vào áo Chúa… !

Chúa bảo con “đừng sợ” đòn vọt, đớn đau, ngục tù trăng trói…

Không đâu ! Bởi con tin “thập giá bây giờ là hạnh phúc mai sau” !

Và sau cùng, Chúa bảo con “đừng sợ”… những con sâu !

Ôi ! Khoan đã Chúa ơi !

Với điều kiện… khi Chúa biến những con sâu thành cánh bướm !

Sơn Ca Linh